Attraktion

Att få barn var min stora önskan i livet

Möt danska ladies valencia

Det är en av slutsatserna i professor Hans Swärds rapport Hemlöshet i Norden, där han analyserat nordisk bostadspolitik åt Nordens välfärdscenter. Det land som varit bäst på att bygga är Finland, som också är det land i EU där hemlösheten minskat. Men framgången har inte i samma grad nått kvinnor. Det punkten har Finland lyckats med. Debattartikeln grundades på analysen i Hans Swärds rapport Hemlöshet i Nordendär han bland annat konstaterar att antalet nyproducerade bostäder i förhållande till befolkningsökningen under perioden — varit störst i Finland, nämligen 1,58 per ny invånare. I Sverige ligger nyproduktionen klart lägst, med 0,38 bostäder per ny invånare. Det innebär att bostadsproduktionen inte följt befolkningsökningen. Finland och Norge hade år det största antalet färdigställda bostäder i förhållande till invånarantalet i respektive land. Källa: Boverket Långsiktig strategi Alla de nordiska länderna har haft hemlöshetsstrategier, dock har länderna varit olika uthålliga.

Fler länder väjer Bostad först

Bruten Mats Ögren Wanger den 1 maj Under ett lunchseminarium arrangerat av MSD kom deltagare för att ta andel av budskapen från dagens unga talare och diskutera hur patienternas viktiga erfarenhet och behov kan utveckla och bedriva cancer vården framåt. Fokus var riktat mot unga med cancer och bland talarna fanns Erik Fransson från patient organisationen Ung Cancer som tillsammans med Therese Sjöberg från Innovationsplatsen på Karolinska universitetssjukhuset och unga canceröverlevaren Alexandra Lindvall berättade om sitt gemensamma projekt Min Kod. I publiken fanns såsom vanligt många inflytelserika, engagerade och nyfikna åhörare från olika delar av vårdsverige. En av dem var Margareta Haag, ledare i Nätverket mot Cancer, själv canceröverlevare som brinner för att patientperspektivet aldrig ska komma bort. Det är ännu inte en självklarhet i Sverige och därför är det bra att vi samlas här idag och diskuterar hur cancerpatienter kan få mer inverkan och utveckla vården, menade Margareta. Penilla vet vad hon pratar om tillsammans en bakgrund som patient efter att bland annat både ha bytt blodpump och haft cancer. Applåderna lät ej vänta på sig.

Leave a Reply