Attraktion

Så berörs du som arbetsgivare av coronaviruset

Möte med women Denmark jag anställda

Vision, mission och strategi 1. ABG vill vara svenska företags förstahandsval som representant för det civila samhället gällande frågor om mänskliga rättigheter och näringsliv. Detta ansvar ökar med det allt större inflytande företagen har i en globaliserad ekonomi. Vi är övertygade om att detta inflytande kan användas för att främja respekten för mänskliga rättigheter utan att företagen behöver äventyra sin egen affärsverksamhet. Tvärtom tror vi att företagen har allt att vinna på att integrera mänskliga rättigheter överallt i sin verksamhet. Det finns bara en sida att stå på när det gäller mänskliga rättigheter.

Teknik som sätter människor och team i första hand

Camurus utvecklar innovativa och långtidsverkande läkemedel förut behandling av svåra och kroniska sjukdomar, som opioidberoende, smärta, cancer och endokrina tillstånd. Genom vår unika formuleringsteknologi FluidCrystal ® och omfattande forsknings- och utvecklingsexpertis skapar vi nya läkemedel för utökad livskvalitet, bättre behandlingsresultat och effektivare resursutnyttjande. Vår affärsmodell bygger på innovation samt effektiv utveckling av läkemedel med förmåga att signifikant förbättra behandlingen och livskvalitén för patienter med svåra och kroniska sjukdomar. Bakom vår framgångsrika utvecklingsmodell står våra team med ledande expertis i läkemedelsutveckling samt en unik teknologiplattform. Tillsammans egna utvecklingsprogram och i partnerskap tillsammans internationella läkemedelsföretag skapar vi värde igenom hela utvecklingskedjan, från tidig produktutveckling mot vidareutveckling och förbättring av existerande medicin. För att maximera värdet av våra produktkandidater bygger vi en egen europé marknadsorganisation, initialt med fokus på opiatberoendemarknaden och andra marknader för specialistläkemedel tillsammans passande marknadsdynamik och en koncentrerad förskrivarbas. Camurus utvecklar innovativa och långtidsverkande medicin för behandling av svåra och kroniska sjukdomar, som opiatberoende, smärta, cancer samt endokrina tillstånd.

Navigeringsmeny

Tänk på hur ditt arbetssätt har utvecklats. Troligtvis jobbar du inte längre av 9 till 5. Och arbetet händer inte bara på ett kontor.

Leave a Reply