Attraktion

Högre självmordsrisk bland homosexuella

Var Kan jag nakna

Vi fick in jättemånga svar. Här är några av dem. Född och uppvuxen i Tornedalen. Bisexuella har sämre psykisk och fysisk hälsa och är mindre nöjda med sitt sexliv. Vad tror du det beror på? Det tror jag gör att vi blir trötta och utmattade. Jag upplever också att vi i vissa fall får mindre respekt, att det nästan är mer okej att behandla oss sämre för att vi ses som »förvirrade« eller »översexuella«. Särskilt fördomen om att vi skulle vara mer sexuella än andra tror jag gör oss mer sårbara för sexuellt våld, tyvärr.

Fysiskt våld

Erotisk och reproduktiv hälsa och rättigheter bland homo- och bisexuella samt transpersoner Konklusion från befolkningsundersökningen SRHR Publicerad: 24 april Artikelnummer: Folkhälsomyndigheten Sammanfattning I den armé rapporten beskrivs resultaten från undersökningen SRHR, där ett representativt urval av Sveriges befolkning, 16—84 år, svarade på frågor om sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter SRHR. Studiedesignen i SRHR skänker en unik möjlighet att analysera svaren från olika grupper i befolkningen. Homo- och bisexuella samt personer med transerfarenhet är relativt få i SRHR Resultaten för homo- och bisexuella personer behandlades med viktning för att minska skevheter i bortfallet. Samtidigt kan inte viktningen justera för alla skevheter. Sexuell identitet kan också i sig påverka bortfallet. Trots att få personer har uppgett transerfarenhet, presenteras dessa resultat. Det beror på att det finns en bristfällig kunskap på området, och SRHR är den första befolkningsundersökningen där resultaten kan särredovisas för transpersoner. Denna information är således värdefull men behöver tolkas tillsammans försiktighet.

Sekundär meny

Dom upplever över huvud taget att dom mår sämre än den övriga befolkningen, rapporterar Statens folkhälsoinstitut. Risken för rabatterad psykiskt välbefinnande, stress, ångest och självmordstankar är dubbelt så stor bland unga homo- och bisexuella i åldern 16—29 år som hos jämnåriga heterosexuella, enligt en sammanställning av uppgifter ur den nationella folkhälsoenkäten och Man kan se ett självhat hos ungdomarna samt det är ingenting man föds tillsammans, säger Anneli Svensson, kurator på RFSL Riksförbundet för sexuellt likaberättigande. En kvart av de homo- och bisexuella kvinnorna, 26 procent, uppgav att de en gång försökt ta sitt liv. Bland männen var siffran 11 procent.

Sökformulär

Lagen talar mot diskriminering på basen bruten sexuell läggning och lagen om hets mot folkgrupp kan fälla. Trots det förblir många brott fortfarande oanmälda, homofobi i skolor tas sällan på seriöst, mobbing av hbtiq-barn och unga är vanligare och i synnerhet transpersoner måste anpassa sig efter omgivningens oförståelse. Enligt undersökningen Den välmående regnbågsungdomen gjord inom Finland år har hbtq-unga upplevt våld i en betydligt högre grad ännu finländska ungdomar i gemen.

Leave a Reply