Dessutom

Jämställdhet – en frihetsfråga

Arbete för ensamstående kvinnor psykopat

I Sverige ska rättigheter, skyldigheter och möjligheter gälla lika för alla, oavsett vem man är och var man kommer ifrån. Kön ska inte begränsa individens frihet. Samtidigt har varje människa ett eget ansvar för sina livsval och för att vara med och bygga det samhälle som vi skapar gemensamt. I en demokrati ska det finnas lagar och regler som säkerställer lika rättigheter. Alla former av diskriminering måste motverkas. Och vi har alla ett eget ansvar — som individer, föräldrar, arbetsgivare, kollegor och medmänniskor — för att både kvinnor och män kan komma till sin fulla rätt och inte särbehandlas på grund av sitt kön.

Sammanfattning

Igenom regeringens beslut den 19 december bemyndigades statsrådet Bengt Westerberg att tillkalla ett parlamentarisk kommission med uppdrag att bedöma den hittillsvarande alkoholpolitiken och lägga fram förslag till en strategi för framtiden — bl. Kommissionen har antagit namnet Alkoholpolitiska kommissionen. Kommis- sionen har ett bred sammansättning med företrädare för all riksdagspartier. Till kommissionen har knutits sakkunniga från Utrikes-, Finans- och Social— departementen, Folkhälsoinstitutet, Svenska Kommunförbundet och Landstings- förbundet, experter från Centralförbundet för alkohol— samt narkotikaupplysning och Karolinska Institutets avdelning förut socialmedicin samt juridisk expertis. Sammansättningen bruten kommissionen framgår av betänkandets bilaga 2. Kommissionen har tidigare avlämnat delbetänkandet Serveringsbestämmelser SOU med förslag till ändringar inom lagen om handel med drycker LI-ID. Enligt direktiven dir. Kommissionen skall fortsättningsvis ägna särskilt intres- se åt gravida kvinnors missbruk och de konsekvenser alkoholbruket medför för fostret.

Arbete för ensamstående solskenshistorier

Stugtankar: En ung pionjär

Ett naturromantikers tankar om miljön, relationer, livsåskådning, politik och det ena med det andra. Det var ett tag därefter jag läste dina trevliga inlägg. Mig har bara använt datorn till ett bridgekurs. Bridge är svårt i all fall om man vill spela tillsammans lite erfarna spelare. Herrn i huset har spelat bridge i 50 år och jag i 15 så mig har lite att ta igen. Mig tycker det är roligt. Vi lirar två gånger i veckan.

Jämställdhet - en frihetsfråga Motion / av Ulf Kristersson forumserbia.eu (M) - Riksdagen

M Jämställdhet — en frihetsfråga Förslag mot riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare drivkrafter till arbete i bidragssystemen samt tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs inom motionen om att öka deltagandet gällande arbetsmarknaden bland utrikes födda kvinnor samt tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs inom motionen om ett förstärkt och utvecklat RUT-avdrag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det såsom anförs i motionen om en arbetslinje i försörjningsstödet med aktivitetskrav på alla och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att försörjningsstödet mot ett hushåll bör delas och betalas ut till samtliga vuxna i hushållet och tillkännager detta för regeringen.

Leave a Reply