Dessutom

Islam Muslimer

Muslimska äktenskap organ med stenbock

När man tränar kampsport är det vanligt att man bugar sig inför varandra och jag undrar om det är tillåtet att göra det? Det är starkt orekommenderat att buga sig för en annan människa. I samma bok finns följande hadith. Om man vördar den man bugar sig för på samma sätt som man vördar Gud, den Upphöjde, anses man ha lämnat Islam. Jag har en fråga ang. Det är rekommenderat för barnets förmyndare att se till att barnet omskärs på den sjunde dagen efter födseln, förutsatt att barnet är starkt nog. Detta innebär att föräldrarna inte syndar om de avstår från att låta omskära sina barn, men ur barnets synpunkt är det kanske bättre om det sker tidigt, eftersom ingreppet kan innebära obehag i puberteten. Jag har märkt att min flicka utforskat sina könsorgan sedan hon var ett och ett halvt år. Jag läste om det här, att det är naturligt, och att barn måste få lära känna sin kropp och inte skämmas.

Källor för arbetet

När man tränar kampsport är det normalt att man bugar sig inför varandra och jag undrar om det är tillåtet att göra det? Det är starkt orekommenderat att buga sig förut en annan människa. Det är rekommenderat för barnets förmyndare att se mot att barnet omskärs på den sjunde dagen efter födseln, förutsatt att barnet är starkt nog. Jag har ett fråga angående min treåriga flicka, centrum första barn. Jag har märkt att min flicka utforskat sina könsorgan därefter hon var ett och ett halvt år. Jag läste om det armé, att det är naturligt, och att barn måste få lära känna sin kropp och inte skämmas. Därför gjorde jag ingenting, sade ingenting, och visade inte att jag hade märkt någonting ovanligt. Jag vill inte att hon ska skämmas över sin kropp. Genast börjar hon blir stor.

Övriga frågor och svar | Al Ghazali-institutet

Globen-berättelserna uppmuntrar oss flickor att få gå i skolan, för det är vår rättighet. Det här programmet gör oss starka. Här är det som försåvitt pojken har ett extra huvud därjämte det som sitter på hans hals, och som gör det möj­ ligt för honom att tänka bättre samt annorlunda än flickan. Vi ger pojken fördelar i alla sam­ manhang. Det är absurt! Men idag använder mig vad WCP lärt mig för att förändra runt omkring mig. Vi lär oss mycket med WCP om våra rät­ tigheter, demokrati, att rösta samt dom globala målen.

Övriga frågor och svar | Al Ghazali-institutet

Märklig ord om. Morteza Mutahhari. Del 1. A- Vetenskaplig verksamhet. I- Studier inom islamisk rätt.

Leave a Reply