Dessutom

NI SKALL VITTNA OM MIG TILL JORDENS YTTERSTA GRÄNS : Apg 1:8

Singel katolska män av lettiska såpopera

Det har dock länge talats om att den västerländska kyrkan idag stelnat till och blivit något av en avtagande åldring. Att den vitala och växande delen av kyrkan numera finns i tredje världen. Att vi snart kommer att behöva evangeliseras därifrån för att få nytt liv. Detta är inte längre något man bara talar om. Fr Damian finns i domkyrkan i Stockholm och fr Chikezie i Västerås.

Navigeringsmeny

Världen idag har tidigare uppmärksammat att biskopen i Göteborg, Per Eckerdal, nu igen tar strid med Missionsprovinsen kring märklig pensionerade präster i Svenska kyrkan såsom tillfälligt tjänstgjort i Missionsprovinsens gudstjänster. Domkapitlet öppnade ett så kallat tillsynsärende kontra fem pensionerade präster i stiftet. Dom hade därmed inte längre rätt att utöva sitt ämbete, och de förbjöds att utföra en prästs uppgifter inom Svenska kyrkan. Och den allvarliga förseelsen var alltså att de predikat inom gudstjänster — precis som de gjort i 50 år eller mer — men nu i ett sammanhang utstött Svenska kyrkans vanliga organisation. Ingen bruten dem hade avfallit från Kyrkans ana, bekännelse eller lära. Tvärtom, det varenda detta de ville hålla fast bred, och vid något tillfälle därför fått inbjudan att predika i Missionsprovinsen. Dom använde självklart Svenska kyrkans gudstjänstordning, alldenstund församlingarna i Missionsprovinsen i sin självförståelse uppfattar sig som ett fritt biskopsdöme i Svenska kyrkans andliga tradition.

Leave a Reply