Energi

Ljusne dejtingsajt

Dating clinic missbrukare pris stegs

December 30 - Behovet av naturgas får Woodside Petroleums aktier att stiga Den ökade efterfrågan på naturgas har fått aktiekursen för det australiska bolaget Woodside Petroleum att stiga till rekordhöjder de senaste veckorna. Woodside äger också en tredjedel av Sunrise-fältet med ett värde på 5 miljarder USD i Timorsjön, där arbetet har gått i stå på grund av en långvarig gränskonflikt mellan Australien och Östtimor. Östtimors premiärminister Mari Alkatiri sade nyligen att vinstdelningsuppgörelse med Australien kommer att undertecknas i Sydney den 12 januari. Men analytiker varnar för att det officiella undertecknandet inte automatiskt sätter Sunrise på första plats i Woodsides projektutvecklingskö. Ramsay, UBS analytiker, sade att uppgörelsen fortfarande måste ratifieras av Östtimors parlament. Den brittisk-holländska gruppen försökte att ta över Woodside för flera år sedan, budet på 10 miljarder australiska dollar avvisades av Canberra med hänvisning till nationella intressen.

Förkortningar

Ordningen mellan suppleanterna bestämdes, sådan den finnes här ovan angiven, genom lottning. Justerades protokollsutdrag angående de i paragraferna 1 och 2 här ovan omförmälda valen. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts å kammarens bord vilande förslag, nr , angående ersättande av ett skadad telefonkabel inom Karlskrona fästning. Fortsättningsvis föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet herr Werners i Höjen på bordet horisontalläge motion nr

The price of shame - Monica Lewinsky

Tinder alternative sverige programs list

Maj:ts proposition till riksdagen med anhållan försåvitt riksdagens yttrande rörande vissa av den internationella arbetsorganisationens konferens år fattade beslut; given Stockholms slott den 14 januari Under åberopande av bilagda utdrag bruten statsrådsprotokollet över socialärenden för denna dag vill Kungl. Majit härmed anhålla försåvitt riksdagens yttrande angående de i nämnda protokoll omförmälda, av den internationella arbetsorganisationens konferens år vid dess fjortonde konferens fattade besluten. Utdrag av protokollet kvar socialärenden, hållet inför Hans Majit Kungen i statsrådet å Stockholms slott den 14 januari

Leave a Reply