Energi

Vad kan du få hjälp med?

För de ensamma männa i nätmötetrouter

Enligt Avonovas Jobbhälsoindex upplever anställda en högre grad av psykisk ohälsa vid distansarbete; Sedan maj har även efterfrågan på psykologiskt stöd och stödsamtal på grund av pandemin ökat, enligt företagshälsan Avonova. Det är en trend som fortsatt under sommaren, trots att detta vanligen är en period då sjukskrivningarna går ned. Båda de stora företagshälsovårdsföretagen Previa och Avonova har uttalat sig om förändringar av vårt mående på jobbet där nu fullt friska, arbetsföra personer mår så dåligt av isolering, hemarbete, utan kontinuerliga möten och mänsklig kontakt att de ibland sjukskrivs. Mycket oroande såklart! Fråga 1: Hur mår de anställda i kommunen? Följdfråga: Hur mår vikarier inom kommunen? Men framförallt blir jag bekymrad över den isoleringen som sker av äldre, nyanlända, sjukskrivna, arbetslösa och de med olika funktionsvarianter, för klarar inte de fullt friska det här med ensamarbete - hur mår då de grupperna enligt ovan?

Tjänster - Nässjö kommun

Armé kan du ansöka om att begå en prövning i kurser som anordnas inom kommunens vuxenutbildning. Här ansöker ni om skolskjuts. Bor eleven växelvis gällande olika adresser väljer du växelvis boende under anledning. Danstillägget ger dig undervisning i dansgestaltning och dansteknik. Här kan du ansöka om undervisning på Kulturskolan. Du kan ansöka om undervisning i musik, dans eller teater. Här kan du beställa kopior av dina bedömning från skolor inom Nässjö kommun såsom förvaras i kommunarkivet.

För de ensamma baby

I min ensamhet

Mer om personlig träning

Kommunen har till uppgift att ge äldre den hjälp de behöver för att kunna bo kvar hemma samt offerera särskilda bostäder när de äldre ej kan bo kvar hemma längre. Kommunen ska också söka upp äldre folk och berätta vilka rättigheter de inneha och vilken vård och omsorg dom kan få. I praktiken innebär bägge dessa uppgifter olika typer av stödinsatser som hemtjänst, ledsagning, äldreboende och mötesplatser. Nedan ges generella beskrivningar av vanliga stödinsatser som förekommer i de majoriteten kommuner.

Leave a Reply