Energi

Expert: Våldsutsatta kvinnor blir traumatiserade för livet

Hur man träffar flickor krogen

Henrik Belfrage, professor i kriminologi Foto: SVT Expert: Våldsutsatta kvinnor blir traumatiserade för livet Uppdaterad Publicerad 30 september Såren läker långsamt för de kvinnor som blivit utsatta för våld i en nära relation och ärren bleknar kanske aldrig, även om partnern döms för brotten. För de kvinnor som måste leva med skyddade personuppgifter är konsekvenserna särskilt kännbara. Några måste till och med flytta utomlands för att få leva i fred. Det kan handla om att olika myndigheter har svårt att samarbeta eller fattar beslut som går på tvärs.

Till chefen för Utrikesdepartementet statsrådet Anna Lindh

Hänvisningar till sid26 SOU Avsnitt 2. Utvecklingen mot ett allt större antal resenärer och därmed större krav på konsulärt bistånd kommer med all sannolikhet att fortsätta. Det betyder behov av beredskap för akuta konsulära insatser även gällande de utlandsmyndigheter som sällan har konsulära biståndsärenden eftersom tendensen är att resenärer i allt högre utsträckning söker sig även till nya och avlägsna resmål. Det betyder också behov av förstärkning av resurserna för konsulärt biståndsarbete gällande de tungt belastade myndigheterna och gällande den enhet på UD som handlägger konsulära biståndsärenden. Med tanke på det stora antalet resenärer är det fastän det ett förhållandevis litet antal folk som under senare år har fått ekonomiskt bistånd.

Leave a Reply