Energi

Agenda för flickor

Möt en flicka dader

En könsbekräftande behandling handlar inte om att byta kön eller könsidentitet. Istället innebär det att kroppen och det juridiska könet ska stämma överens med det man känner sig som, inuti. Att ändra juridiskt kön Vissa som får könsbekräftande vård väljer också att ändra sitt juridiska kön. Det gör man genom att skicka en ansökan till Socialstyrelsens rättsliga råd. Vanligtvis tar det ett par år innan processen är färdig. Man måste inte genomgå någon operation för att få ändra juridiskt kön. Men för att få göra vissa typer av underlivsoperationer måste man först ha ändrat juridiskt kön.

Nolltolerans mot våld

Att bli gravid och föda barn inom ung ålder kan få livsavgörande konsekvenser och är dessutom den ledande dödsorsaken för flickor i åldern 15—19 år världen över. Därför krävs bra sexualundervisning som bidrar till ökad kunskap, jämställda relationer och förebygger våld. Unga behöver också tillgång till råd, stöd samt vård kopplat till sex och relationer, till exempel preventivmedel och säkra aborter. Ge varje flicka makten att avgöra över sin kropp, sin sexualitet samt sitt liv. Flickor är dessutom överrepresenterade bland de barn som inte tillåts någon utbildning alls och bland dom som tvingas hoppa av skolan, särskilt i kriser och konflikter. Orsakerna kan vara att det anses bortkastat att utbilda en flicka eller att familjen är fattig och värderar söners skolning högre. En trygg utbildning av aptitlig kvalitet är inte bara en rättighet utan även en nyckel till oberoende. Låt alla flickor få gå inom en trygg och bra skola odla de kan skapa en bättre futurum.

Sexualbrottens allvarlighetsgrad

Sexualbrott Sexualbrott — lagar och fakta Sexualbrott är när någon utsätts för ett sexuell handling mot sin vilja alternativt när den som utsätts är mirakel 15 år. Sexualbrott omfattar bland övrigt våldtäkt, sexuellt övergrepp, sexuellt ofredande samt koppleri. Den 1 juli ändrades lagstiftningen för sexualbrott. I den nya lagen betonas att sex ska vara självmant och den som har samlag tillsammans någon som inte deltar av independent vilja kan dömas för våldtäkt. Sexuellt tvång har tagits bort och inom stället används begreppet sexuellt övergrepp. Händelser före 1 juli utreds efter gamla lagen Den som utsatts för en sexualbrott väntar ibland med att begå en anmälan.

Undervisningen om sex och samlevnad består av tre delar

Inom den Nationella trygghets­under­sökningen uppger 5,6 andel att de utsattes för sexualbrott mirakel Andel utsatta för sexualbrott Könsfördelning Ålder Andel utsatta för sexualbrott genom tvång Andel utsatta för sexualbrott genom exploatering av försvarslös position Anmälda sexualbrott Uppklarade sexualbrott Misstänkta för sexualbrott Lagförda förut sexualbrott Sexualbrott bland unga Andel såsom utsatts för sexualbrott Självrapporterad utsatthet förut sexualbrott —¹, samt utsatthet för sexualbrott genom tvång och utsatthet för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position åren —². Källa: NTU. Resultaten för utsatthet — är omräknade, eftersom undersökningen emedan genomfördes med en annan metod. Förut att öka transparensen kommer resultaten förut de två frågorna nu i stället att särredovisas. Dessa frågor kan bruten metodologiska anledningar inte jämföras med åren före metodbytet, vilket gör att resultaten enbart finns redovisade för åren — Den Nationella trygghetsundersökningen NTU visar att 5,6 procent av befolkningen 16—84 år uppger att de utsattes för sexualbrott undervilket skulle motsvara cirka   folk om det räknas om till mängd utsatta personer i befolkningen. Det är en minskning jämfört meddå andelen varenda 6,0 procent.

Leave a Reply