Energi

Kvinnor under vikingatid

Möt orientaliska kvinnor konstig

Sök Kvinnor under vikingatid Många tror att vikingatiden var en mansdominerad tid. Att väpnade män i krigsskepp styrde och ställde, skapade kungariken och plundrade kloster, medan kvinnorna satt hemma på gården och spann. Arkeologin och de skriftliga källorna visar en annorlunda bild. Vikingatidens gravar säger att män och kvinnor hade olika symboler och roller, men att det fanns rika och mäktiga personer av båda könen. Vid Köpingsvik på Öland stod ett mäktigt gravbål vid slutet av talet.

Runstensresare

Matilda Strömberg Hamilton. Bildkälla: Etnografiska Museet. Skada hon var också kvinnokämpen och missionären som föreläste för svenskarna om kvinnors situation i Orienten. Mathilda satt gällande sitt rum och drömde sig tillbaka till Indien och till sina resor runt om i världen. Resor såsom inspirerat henne att sälja indiska grej i sin butik Indiska utställningen samt hålla föredrag om kvinnorna i Orienten. Tillbakablickarna blev till artiklar, och efterforskningar till böcker. Hon längtade också postumt att fortsätta föreläsa om Indien samt sälja indiska föremål. Men detta varenda omöjligt.

KVINNAS BEHÖRIGHETW ATT INNEHAVA PRÄSTERLIG OCH ANNAN KYRKLIG TJÄNST

Kvinnan i kristen- domsun- dervis- ningens anställning. Diako- nissan. Kvinnan och den extern missionen religiösa arbetet i de större eller mindre samfund som uppkommo igenom den fortskridande differentieringen inom den reformerta kristenheten. Men också inom de evangelisk-lutherska kyrkorna drogs kvinnan så småningom in i det organiserade religiösa arbetet. Utvecklingen är tämligen ensartad, och i det följande beaktas särskilt förhållandena inom den svenska kyrkan.

April—December '='

Inom sammanhang härmed syntes även vissa andra frågor böra utredas. Detta gällde främst och främst grunderna för de kvinnliga tjänstemännens avlönande och särskilt spörsmålet, huruvida dessa borde i avlöningshänseende likställas tillsammans de manliga tjänstemännen eller på fason förut varit vanligt en skillnad härutinnan till förmån för de senare ännu borde upprätthållas. Vidare syntes de kvinnliga tjänstemännens pensionsförhållanden samt frågan, i vad mån och under vilka villkor äktenskaplig kvinna skulle äga behörighet till statstjänst, böra göras till föremål för närmare undersökning.

Leave a Reply