Energi

Kommande sammanträden bygg- och miljönämnden

Så här hittar du brevmötet

Ska vi genomföra års- eller fullmäktigemöte ? Fysiska möten Under rådande omständigheter ser inte Kennelklubbens Föreningskommitté att det för tillfället är möjligt att genomföra fysiska möten. Om förutsättningarna ändras kommer en utgångspunkt för sådana möten vara att ta hänsyn till de personer som inte kan eller vill delta på plats genom att bereda dem möjlighet att delta i föreningsdemokratin på annat sätt. Kommittén återkommer med vägledning om och när situationen i samhället förändras.

Leave a Reply