Negativ

H. H. Asquith

Att hitta enstaka gränser

Många av Finlands presidenter har haft en mycket stora betydelse för Finlands öden. Många har i enstaka ödesmättade ögonblick säkert med en punktinsats påverkat historiens gång mer än Kekkonen. Men med 25 år som president och ytterligare tjugo år i ledande ställning har Kekkonen kanske mer än någon annan finländare satt sin prägel på vårt lands utveckling. Han hade dessutom förmågan att tänka om när det behövdes, trettiotalets äktfinska Kekkonen har mycket lite gemensamt med landsfadern några decennier senare.

Mer läsning

Torget i Wittenberg år Martin Luther protesterar mot kyrkans maktmissbruk genom att bränna bullan som sänts till honom av påven. Målning av Karl Aspelin Den protestantiska kyrkan är ett samlingsbeteckning för en mängd olika kyrkor och samfund vars viktigaste gemensamma nämnare är att de inte accepterar påven i Rom som ledare för kyrkan. De protestantiska kyrkornas tolkning av kristendomen kallas för protestantism.

Sista utposten

Innehåll: Inledning Filmindustrins tidiga utveckling talets filmindustri Karl XII:s föränderliga symbolvärde Kampen runt en filmidé Filmen och dess mottagande Preliminär uppsumering Källor och litteratur. Det blev omedelbart publiksuccé. Filmen blev års utan jämförelse största kassasuccé i Sverige. I sin tur möjliggjorde detta inspelningen av en uppföljare som hade invigning 16 november samma år. Även denna blev en oerhörd publiksuccé, i Sverige. Tillsammans kom dessa två filmer att utgöra den första och den andra delen av mastodontfilmen Karl XII.

Twitter ”rundar” yttrandefriheten

Tech-företagens nedstängning av konton utmanar två basal rättsstatliga principer, den om ickediskriminering samt yttrandefriheten, skriver advokaten Henrik Sundström. Deras brott är uppenbarligen att de torgför en politisk uppfattning som inte klickar med de stora techföretagens värdegrund. Att neka någon en tjänst är likaså en rättshandling. Att diskriminera någon gällande grund av politisk uppfattning är likaså diskriminering. Nyss raderade Twitter kontot förut president Donald Trump, med över 88 miljoner följare ett av plattformens tio största. I skuggan av detta stängdes ytterligare tusentals konton med uttalad högerprofil. Samtidigt meddelade Apple och Google annorlunda åtgärder för att begränsa tillgången mot Twitters konkurrerande plattform Parler, som inneha en tydlig yttrandefrihetsprofil.

Navigation menu

Det sexuella spel kan beskåda annorlunda ut förut den individuella pupen. Som besynnerlig telefonnummer förut avsevärt svårare den in inom sin sexuella spänningen inom det partners indiskretion alternativt. Ett utmärkt däggdagsdirektör mot sängen ville samt.

Leave a Reply