Negativ

Kliniken ger kvinnor möjligheten att få barn

Ensamstående män 40 år gammal mötesspel

Det finns ett tal kliniker som utför insemineringar i Danmark. Många gynekologer utför också inseminationer. En insemination från en anonym donator kostar på Stork klinik runt 2 kronor. En öppen donator är tusen kronor dyrare. I Danmark får man max vara 45 år gammal för insemination och högst tillåtna BMI är En öppen donator går med på att barnet, när det fyllt 18 år, får kontakta honom en gång. Ett paket om tre IVF-försök med öppen donator kostar på Stork klinik närmare 70 kronor, medicin tillkommer. I Danmark får max tolv danska familjer använda samma donator.

Personuppgiftspolicy

Print Vi jobbar mer, både på jobbet och hemma. Högst total arbetsbelastning inneha småbarnsföräldrar på nästan 70 timmar inom veckan. På ett seminarium arrangerat bruten TCO:s jämställdhetspanel i förra veckan diskuterades de ökade kraven på föräldrar såsom arbetar. Samtidigt som vi tenderar att jobba mer övertid jobbar vi likaså mer hemma. Hemarbete drabbar i etta hand kvinnor som fortfarande har huvudansvaret för barnen och hemmet. I år ligger den obetalda övertiden på 3 procent liksom den gjorde under samt men då rådde högkonjunktur. Vid sidan av det vanliga hemarbetet som kokkonst, städ etcetera ställer också förskolan allting högre krav på föräldrarnas delaktighet. Hon fortsätter: -— När jag räknade ut hur många aktiviteter jag har inom barnens förskola och skola under maj-juni månad skulle jag behöva ta bekvämt 31 timmar från jobbet för att kunna fixa allt, säger Helene. Helene är ensamstående med sina två avkomma och det är de ensamstående såsom får dra det tyngsta lasset när det gäller tidspressen och ekonomin.

Sammanfattning

Både i utbildningarna och i tjänstekarriären är den faktiskt klyftan mellan kvinnor samt män stor och bestående. Den huvudåtgärd man har föreslagit är att analysera möjligheten att få kommunalt finansierade bampassare för sjuka barn till kvinnliga vetenskapsman. Ändå finns det idag inga undersök- ningar som styrker fördomen att kvinnliga forskare med barn skulle vara mindre produktiva än kvinnliga forskare utan. Vi bör hålla i minnet den stora obalans som idag råder mellan annorlunda fakulteter vad gäller anslagstilldelning. Med dispens för medicin där kvinnorna är hälften en bra bit upp i hierarkin, men extremt få i toppen 5 procent kvinnliga professorerså är disproportionen gällande andra områden mellan antalet professurer samt var den stora mängden kompetenta kvinns finns, mycket talande. Men också vad gäller denna oreflekterade fördelnings- politik borde kvinnorna skylla sig själva. Att könsdis- krimineringen rent strukturellt kan bestå inom att kvinnor hänvisas till ett area motsvarande dryga fjärdedelen av totalantalet utlysta topptjänster anses inte vara relevant inom sammanhanget. Inlägget är typiskt för dom retoriska och till intet förpliktigande besked som kommer inifrån den akademiska strukturen på den ovedersägliga statistik som år efter år avslöjar att kön funkar som en osynlig sorteringsmekanism i den akademiska organisationen. En utomstående betraktare såsom den av Utbildningsdepartementet inkallade experten Peter Scott6 förvånas över att jämställdhet är en fråga som i den svenska högskolan anses vara ett externt, politiskt problem snarare än en internt akademisk angelägenhet.

Leave a Reply