Negativ

En resenärs berättelse

Hur mannen förför presentation

Vid Uppsala universitet studerade han först till präst, men de humanistiska studierna, särskilt historia, filosofi och Greklands klassiska litteratur, lade snart beslag på hans intresse. Efter avlagd filosofie doktorsgrad blev han docent i ästetik och slutligen, efter lång väntan, år professor i ästetik, litteratur- och konsthistoria. Han framträdde tidigt som skald och vann livligt bifall--blott 34 år gammal invaldes han i svenska akademien. Men denna vackra, löftesrika vår följdes ej av någon rik sommar. I slutet av talet förstummades hans sång nästan helt och hållet; blott undantagsvis ljöd den vid någon väns eller lärares grav. Men från hans lyra ha klingat några av de mest smekande, smältande toner, som ljudit i svensk sång. Sluten till lynnet och svårtillgänglig, levde Malmström i ensamhet och tillbakadragenhet ett föga lyckligt liv, alltmera främmande för den ungdom, vars uppburne talman han en gång varit och för vilken hans hjärta alltjämt klappade varmt bakom det slutna skalet. Och liten pilt han sitter en kulen höstekväll och leker tyst inunder gula linden.

Texten på bok omslaget

Wikileaks, Jönköping, Brandkår, Helgelse och vad det är för likhet mellan snö samt nåd Det är tider av mottaglighet och så kallade läckor. Många är oroliga, en del förvånade, de majoriteten lätt roade av att så flera tror att världens affärer sköts bruten helgon som endast tänker och utför goda gärningar. En teori som återfinns överallt, ifrån skolor till förskolor mot kriminalvård, är att människor är goda och väljer det goda och utför det goda om dom bara är utbildade och världsvana nog En kristen borde inte bli överraskad över Wikileaks och herr Assange låtsaskorståg. Inte heller borde vi bli överraskade över att GF kyrkans framtid ser mer samt mer oviss ut. I dagarna träffades ett tal Missionskyrkors företrädare i Jönköping för att diskutera Remissen och hurdan illa man tyckte om den. Ett röd tråd i diskussionen var egentligen säkert den mer episkopala tonen såsom antyddes i Remissen. Jobbiga ord förut en Missionare eller Baptist. Det är många som har sagt det av början men nu när det finns svart på vitt börjar folk begripa att det är väldigt mycket såsom väldigt många tycker är väldigt angeläget som måste försvinna för att nåt nytt ska komma.

Please help to correct the texts:

Ett ung persisk affärsman som senare kallade sig för Bab Porten deklarerade att han varanförtrodd av Gud ett ärorikt uppdrag — att bereda vägen förut den utlovade, den förväntade av fan av alla världens uppenbarade religioner. All i Persien rördes av hans meddelande. Tusentals skulle gå med i Babs tro och många, inklusive Bab allena, skulle dödas när den religiösa ortodoxins krafter försökte utrota tron. Han förvisades från sitt hemland Persien, Bahá'u'lláh blev landsförvisad från plats till plats tills han nådde fängelse-staden 'Akká i det heliga landet. A Traveler's narrative återberättar händelser i Bábs och Hans anhängares liv. För en läsare intresserad bruten inledningen av bábi-tron, erbjuder denna korta skildring en fascinerande inblick i denna betydelsefulla tid för bara lite mer än hundra år sedan. Om författaren. Hans liv var intimt förknippad tillsammans många av de händelser som beskrivs i denna bok.

En resenärs berättelse

Banaha AB. Karlqvist, Eva Birgitta. Karlqvist, Johan.

Leave a Reply