Negativ

Frågoroch svar om coronavirus

Hur mannen träffar halvlängdsdatering

Skola och förskola Kommer det att vara distansundervisning i gymnasieskolan? Undervisningen kommer att vara en kombination av distansundervisning och viss närundervisning. De elever som har särskilda behov eller behöver stöd erbjuds detta på olika sätt. Detta gäller till och med den 1 april. Kommer det att vara distansundervisning i högstadiet? Vi fortsätter huvudsakligen med en kombination av undervisning på plats och distansundervisning för högstadiet årskurs 7—9, bortsett från särskolan, fram till och med den 5 februari. Respektive kommunal grundskola kan besluta om delvis distansundervisning för högstadiet utifrån lokala förutsättningar.

Skola och förskola

Coronapandemin sveper över världen. Här har vi samlat frågor och svar om smittspridning, antal dödsfall, vaccin och restriktioner samt rekommendationer från svenska myndigheter. Blir hane immun om man har smittats ett gång och tillfrisknar? Folkhälsomyndighete n bedömer att det för en person såsom är symtomfri och har IgG-antikroppar innebära minskad risk att smittas och därmed en minskad risk att föra smittan vidare till andra. Därför är vår bedömning att om man får covid så är man immun, även försåvitt man inte utvecklat antikroppar. Det är ännu inte klarlagt vad detta innebära vad gäller skydd mot återinfektion.

Senaste händelser

Vanliga frågor Män och kvinnor i synagogan I Malmö synagoga, som följer ortodox gudsttjänstordning, sitter män och kvinnor åtskilda under gudstjänsten. I Egalitära Synagogan inom Malmö samt i både konservativa samt reformsynagogor runt om i världen sitter män och kvinnor tillsammans under gudstjänsten. Separationen mellan könen i den ortodoxa gudstjänstordningen följer en gammal tradition såsom löper tillbaka ända till då templet fanns i Jerusalem för 2 år sedan. I synagogan anses en avskiljande kunna hjälpa den enskilde att koncentrera på bön utan distraktion. Frågan huruvida könsseparation är relevant i gudstjänstrummet har  varit en pågående diskussion inom den judiska världen under de senaste åren. För mer källor, läs här.

Frågor och svar om judendom

Dödsfallen i covid högre än rapporterat 27 januari Statistikinstitutet Inegi publicerar nya nummer som pekar på betydligt fler bortgång i covid än vad som fordom rapporterats. Enligt de nya uppgifterna dog 68 procent fler människor i sjukdomen fram till och med augusti än vad den tidigare officiella siffran angav, alternativt drygt   Överdödligheten under årets etta åtta månader beräknas till   Inegi och regeringen använder olika metodologi bred mätningen av smitta.

Leave a Reply