Negativ

DEN STORA SKÖKAN DEN SJUNDE PARENTESEN BESKRIVNINGAR AV DEN STORA SKÖKAN OCH ODJURET

Jag har många fester dans

Uppenbarelseboken kapitel Övers och komm: Bo Giertz Uppenbarelseboken kapitel 17 Skökan på vilddjuret, det stora Babylon Upp —6 Översättning En av de sju änglarna med de sju skålarna kom nu fram till mig och sade: Kom, jag skall visa dig hur den stora skökan får sin dom, hon som tronar vid de stora vattnen och som jordens konungar har drivit otukt med. Det är med hennes otukts vin som jordens inbyggare berusat sig. I anden förde han mig ut i öknen. Där fick jag se en kvinna som red på ett scharlakansrött vilddjur med hädiska namn på hela sin kropp och med sju huvuden och tio horn. Kvinnan var höljd i kläder av purpur och scharlakan, skimrande av guld och ädelsten och pärlor.

1. Hur symboliserar Jesus Babylon i Uppenbarelseboken?

Wessén menar att ordet möjligen kan härledas från lågtyska schöke; sköka, hora. SAOB inneha skeka; slinka, slyna, sköka. Sköka är ett vanligt ord, t ex inom bibelsammanhang. Och på hennes panna varenda ett namn skrivet, en hemlighet: det stora Babylon, moder till alla skökor och skändligheter på jorden. Esaias Tegnér använder sig av uttrycket I en brev  till B von Beskow mars : Jag har icke varit odla overksam som mina vänner förebrått jag, ehuru jag visserligen är indolent samt föraktar den Babyloniska Skökan som är och kallas publik. Swedberg t listar en lång rad skiökoord, skiöka, skiökobarn, skiökohierta, skiökoklädnad, skiökolem, skiökilön och skiökiowisa.

Anders Gerdmar: ”Några tankar om Kristi Födelses Fest”

Hurså bryta med nästan år av aptitlig tradition att fira Kristi födelses fest? När Gud blev människa genom Jesu människoblivande var det Gud Sonen såsom är förstfödd före allt skapat såsom blev människa. Han är sann Gud och sann människa. Jag tror det är svårt att leda i belägg när Jesus föddes utifrån Sakarias etc.

Credo ut intelligam

Ett av de sju änglarna. Ängel änglar nr Enligt Upp, är ängeln ett återlöst människa. Som hade de sju skålarna kom och talade till jag och sade: Kom, jag skall exponera dig Den e rösten. Samma djävul som visar Johannes skökan kommer framtid att visa honom bruden. Skökan samt bruden är två fullständiga kontraster bruten orenhet och renhet, skam och ljuvlighet, förnedring och upphöjelse. Den e delsynen Domen över den stora skökan. Enligt Upp satt skökan på odjuret.

Leave a Reply