Permanent

Dikter i Populär Poesis facebook-grupp under världspoesidagen den 21 mars

Dikter för singlar bibliotek

Under Världspoesidagen erbjöd vi alla som ville att lägga ut en dikt i vår facebook-grupp och därefter få den publicerad i e-tidskriften. Vi fick in bidrag som ni kan läsa här nedan. Annika Wikström den 21 mars kl. Diktens sista vers Sov min kära, vaken är nattens timma. Sov som vore sanningen dröm och lögnen sann, och livet närmare hjärtat än du visste var möjligt… Flyg min tanke, flyg dit där tystnad råder. Sök bland himlens andliga sfär din boning. Flyg min tanke — flyg till en plats där molnen skingras för skriften… Finns det efter detta ett liv — så väntar jag på dig tills änglarna sjungit diktens sista vers vid gränsen — min kärlek finns hos dig på din vandring….

Omväxlande fågelperspektiv och gräsrotsperspektiv sällan mittemellan.

Odla stort det är att äga erhålla en riktigt nära vän som evig vill och kan förstå igen, upprepa, igen - Så stort det är i sorg och kris få hugsvalelse en liten tid tills livet vänder upp igen och själen känner lugn Birger Franzén. Ett barn är oss fött till denna vår jord att våld och orätt kväsa Vi budet har mött i skriftens ord därborta har vi det alla fått studera Men budskapet har så svårt att nå fram för allt som högljutt larmar Det dränkes i hat bruten våldets män med mordvapen i avta armar Det föds dock på nytt i klockornas malm i tidig Julnattstimma Det griper oss än i bastant psalm dess toner så starkt vi förnimma En morgon ska gry emedan fruktan ej finns - då Fridens dag är inne Så prisad Ni är Du barn på halm - Förtröstan må fylla vårt sinne! Birger Franzén.

Dikter är näring för själen

Mig körde fast för en tid därefter, när jag stod och målade gällande en tavla. Året som gått inneha för mig givit mera tid förut tystnad och eftertanke än vanligt, tack vare den här pandemin som vi alla har berörts av, på annorlunda vis. Vi lever i en epok och på en plats som är väldigt fokuserad på det vi Utför, att VARA har på något förståndig inte samma värde, fastän det är så oerhört värdefullt.

Leave a Reply