Permanent

Kultur- och fritidsnämnden

Ensamstående killar i Skien zinios

Baserat på det har regeringen tagit initiativ till ett brett nationellt utvecklingsarbete, där Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting samarbetar för att stärka stödet till barn och unga i utsatta situationer. En fråga som förutom hälso- och sjukvården i allra högsta grad berör kommunernas socialtjänst och skola och förskola. Forskarnätverket koordineras från Nka och Linnéuniversitet. Under ett av forskarnätverkets första möten togs initiativ till att producera en antologi om aktuell forskning och utveckling inom området. Syftet med antologin är att sammanställa aktuell forskning och utveckling inom området barn som anhöriga. Antologin fångar viktiga aspekter av anhörigskap för barn. Författarna lyfter centrala och aktuella aspekter utifrån sina forskningsområden. Totalt har 28 forskare medverkat i antologin som omfattar 18 kapitel och undertecknade har varit redaktörer.

Vetenskapliga Upptäckter

Ett liberal frihetssymbol eller en symbol förut statligt förtryck? Det kanske är dags att börja använda ordet segregering emedan vi som slåss för funktionshindrades jämställdhet ska börja beskriva varför vi är mot otillgänglighet och nedskärningar inom den personliga assistansen? Det finns en motstånd att förstå att nedskärningar i personliga assistansen, bland hjälpmedel till funktionshindrade, bristfällig tillgänglighet och anpassning för funkisar, etc, hotar de funktionshindrades frihet.

ANTOLOGI - PDF Free Download

Format: Okänt Ej betygsatt Kommentar: Under dom sista veckorna av sommarlovet åren , och förvandlades Kungsträdgården i Stockholm mot en gigantisk ungdomsgård. Tusentals ungdomar samlades varje kväll i parken. Det blev mycket fylla, rån och misshandel. Idag minns vi dessa sommarveckor mest förut de våldsamma kravallerna och tidningarnas svarta rubriker. Men under sommarkvällarna i Kungsträdgården föddes även nya kreativa idéer samt ny musik. Kvällens program tar oss tillbaka till somrarna i Kungsan samt förklarar vad som egentligen hände. Paolo Roberto, som då var en juvenil och våldsam kille, tar oss tillsammans till sina gamla vänner och fiender.

Bukharanska äktenskap

Transkript 1 Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Kl. Kommunfullmäktige beslutade den 26 september att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen förut handläggning inför slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige. Emellertid behöver även kultur och fritidsnämnden yttra sig i ärendet, varför det återförs till kommunfullmäktige för ett nytt beslut om vidare handläggning. Förvaltningens erbjudande till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget att bygga en ny bana för radiobilar. Motivering: Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Jämtlands Läns Motorklubb, JMK sektionen för Radiostyrd bilsport söker medel ur nämndens särskilda investering- och utrustningsbidrag för att tillgänglighetsanpassa den befintliga körställningen vid banorna gällande Lungre motorstadion. Underlag för beslut Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunledningsförvaltningens förslag mot beslut Kommunfullmäktiges beslutMedborgarförslag med kommentarer samt underskrifter, Bakgrund Vid Östersunds motorstadion inom Lungre finns idag två banor förut Radiostyrd Bilsport. En asfaltbana och ett offroadbana som nås från samma körställning. Kultur- och fritidsförvaltningen konstaterar att kultur- och fritidsnämnden har ett särskilt donation till de föreningar som äger avta egna anläggningar.

Leave a Reply