Permanent

Att gifta sig i Sverige eller i utlandet

Killar gifter sig när hazel

Barn i fängelse Tolv mil­joner flickor gifts bort som barn varje år För de flesta av oss är det själv­klart att barn inte ska vara gifta och att inga männi­skor ska tvingas in i äkten­skap. Men på många håll i världen lever barn och ung­domar i sociala mil­jöer med helt andra normer och köns­roller. Där kämpar vi för att för­ändra atti­tyder, på­verka lag­stift­ning och se till att flickor­na får gå i skolan.

Tidigare levde hon ungefär som sina kompisar

Sibel gifte sig när hon var 13 år Sibel gifte sig när hon var 13 år När Sibel varenda 24 år såg hon ut såsom vem som helst, men levde en helt annat liv än de majoriteten i hennes ålder. Hon gick gällande universitetet, hängde i biblioteket och fikade med kompisar. Sen hämtade hon avta barn på förskolan och gick bo till mannen hon hade varit äktenskaplig med i 11 år.

Navigeringsmeny

Bruten dem är det 8 som ideligen oroar sig över att inte kunna välja partner. Främst tjejer som oroar sig Omkring 70 ungdomar riskerar att bli gifta mot sin vilja visar kartläggningen Gift mot sin vilja. Det är främst tjejer som oroar sig över att inte själva kunna kora partner. Många av de unga antaga också att de skulle bestraffas bruten föräldrarna om de vore homo- alternativt bisexuella.

Är du rädd för att bli bortgift utomlands?

Förskräckt för att bli tvingad att viga sig Rädd för att bli krystad att gifta sig Det är ni som bestämmer om du ska viga dig eller inte. Ingen får forcera, övertala eller lura dig att viga dig med någon. Be om assistans om du är orolig för att bli tvingad att gifta dig. Cirkel om du behöver skydd och assistans på en gång. Är du förskräckt för att bli tvingad att viga dig? Berätta det för någon ni litar på, till exempel en vuxen i skolan. I Sverige måste både du och den du gifter dej med vara över 18 år samt vilja gifta er med varandra.

Leave a Reply