Permanent

Bot mot hiv svårare än vad man trott

Möt HIV-tjejerna betala för daterar

Maya Vergara Guerra, leg barnmorska, kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna Anna Mia Ekström, docent, specialistläkare i infektionsmedicin, avdelningen för global hälsa IHCARinstitutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet, Stockholm; infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge anna. Attityder och tillgång till HIV-testning på av landets ungdomsmottagningar studerades via simulerad ­klientmetodik. Endast en fjärdedel av ungdomsmottagningarna rekommenderade HIV-testning till en ung kvinna som uppgav upprepade oskyddade samlag med en okänd manlig partner. Majoriteten var tveksamma till alternativt avrådde från HIV-testning. De regio­nala skillnaderna var stora. Av de ungdomsmottagningar som rekommenderade HIV-testning erbjöd endast en tredjedel tid för preventivt samtal i samband med provtagningen. Den manlige partnerns ursprung och utlandsvistelser var viktigast vid bedömning av smittrisk, medan kvinnans eget sexualbeteende mycket sällan efterfrågades. Tydliga attitydförändringar och färre fördomar har gett svenska ungdomar större frihet att forma sin sexualitet med fler tillfälliga relationer, ökad konsumtion av porr och fler samkönade relationer.

Fakta: Effektiv medicinering

Allaredan när hon pluggade journalistik valde hon att skriva om unga tjejer såsom raggas upp av äldre män gällande nätet, fenomenet som kallas grooming. Genast har Sofia French skrivit en skrift, Sötaste Klara, om en årig brud som söker sin identitet och möter en person hon lärt känna gällande nätet. Jag intervjuade folk på Rikskrim och tjejer som vittnade mot den så kallade Hiv-mannen. Jag insåg att det skulle gå lättare att anteckna fiktivt, med intervjuerna som grund. Ni lät en klass, i årskurs 8, läsa bokmanuset och komma med avta synpunkter. Hur kom det sig? Samt de kom med synpunkter både försåvitt språket, stilen, själva historien, karaktärerna samt gestaltningen.

Referenser

Samt det kan ge många nya ledtrådar till oss själva och forskare omodern i världen som försöker hitta nya sätt att behandla de här sjukdomarna, nya läkemedel, säger Björn Andersson, docent på Karolinska Institutet, och den såsom ledde den svenska forskningsgruppen. Genom erfarenhet om de här parasiternas gener, skall forskarna kunna hitta funktioner och proteiner som bara finns i parasiterna, samt inte hos oss. På det viset kan de skapa läkemedel som blott går på mekanismer som finns hos parasiterna, utan att skada oss folk. De tre parasiterna orsakar sömnsjuka, Chagas sjukdom och Leishmania, sjukdomar som är vanliga i Afrika, sydamerika, Asien samt mellanöstern. Idag finns det inga vaccin mot dom här sjukdomarna. Björn Andersson hoppas gällande att hans forskning kommer att anföra till att nya läkemedel och vaccin mot de här sjukdomarna kan tas fram.

Hur överförs klamydia?

Den reservoar av inaktivt virus som gömmer sig i kroppen är betydligt större än vad man hittills trott. Det är Robert Siliciano och hans kollegor vid Johns Hopkins Medicine i USA som kommer med den nedslående nyheten, som publiceras i det senaste siffran av tidskriften Cell. Det är dito forskare som upptäckte att hiv ej bara cirkulerar i blodet utan dessutom gömmer sig långt inne i immunförsvarets T-celler i en inaktiv form, såsom så kallat provirus. Sedan dess inneha bromsmedicinerna utvecklats så pass bra att de kan trycka ner virusnivåerna inom blodet till så låga nivåer att de ej längre går att jämföra. Problemet med provirus är bara att de är osynliga för kroppens immunförsvar där de sitter inkorporerade i värdcellens arvsmassa. Då skulle antagligen viruset anträda tillverka nya kopior som skulle smitta nya celler, men det skulle kunna förhindras med hjälp av de nya bromsmedicinerna. Men efter att ha studerat prover från åtta hiv-patienter drar forskarna nu slutsatsen att mängden provirus är uppemot 60 gånger större än vad man hittills trott, vilket gör det nästintill omöjligt att döda alla infekterade celler utan att nya infekteras. Hiv, humant immunbristvirus, är ett smittämne såsom förstör eller skadar celler som är nödvändiga för människans immunförsvar.

Leave a Reply