Permanent

Sexuella övergrepp

Möt kvinnor att föräldraförskola

Manifestera mot mäns våld mot kvinnor tillsammans med jourrörelsen den e november 22 november Nyheter Den e november är FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Jourrörelsen har arbetat mot mäns våld mot kvinnor och barn och för jämställdhet i över 40 år, och vi fortsätter vårt livräddande arbete varje dag oavsett politiskt styre. Runt om i landet anordnar Unizons kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer ljusmanifestationer, event och samtal. Visa ditt stöd för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, delta på manifestationer och aktiviteter. Tillsammans uppmärksammar vi det arbete som görs för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Tal av Totte Ekdahl, jämställdhetsutvecklare i Försvarsmakten.

Sekundärnavigering

Fastighets regionala skyddsombud Veronica Boström kommer att föreläsa om sin erfarenhet av att leva i en våldsam relation. Kvinnojouren Svea föreläser om sitt arbete förut att stötta våldsutsatta. Josefine Krantz av Målarförbundet föreläser om den nya ILO-konventionen om avskaffandet av våld och trakasserier i arbetslivet.

Alla kunskapsbankens intervjuer

Utbildningen riktar sig till vuxna som möter unga som är nya i Sverige, som till exempel anställda på ungdomsmottagningar, inom elevhälsan och på familjehem. Syftet är att ge vuxna stöd inom att prata med unga som är nya i Sverige om sexualitet, heja, relationer och jämställdhet på ett inkluderande sätt. Men undersökningar har visat att de har mindre tillgång till den här typen av samtal, säger Madeleine Saldner, utvecklingsledare på MUCF. Så utbildningen möter båda behoven. Utbildningen är uppdelad i två delar. Den första delen ger en grund till samtalen tillsammans olika perspektiv på exempelvis rättigheter samt inkludering. Den andra delen ger förslag på och metoder för att bringa ett samtal tillsammans med unga. Tanken är att kursdeltagaren går igenom dem, antingen på egen hand eller inom grupp.

Hur du hanterar en kvinnlig narcissist-Tillsammans med en narcissist?

Så pratar du om könsstympning

Det osynliga våldet mot äldre kvinnor Debattartikel publicerad i Dagens Nyheter Tusentals äldre kvinnor utsätts för våld i nära relationer varje år. Men förutfattade ordföljder och generaliseringar, som att sexuellt våld upphör med åldern, försvårar för utsatta kvinnor att få den hjälp dom har rätt till. Även män utsätts för våld men det våld såsom drabbar kvinnorna kan se annorlunda ut och därför är det viktigt att uppmärksamma skillnaderna mellan könen. Det anser Nationellt centrum för kvinnofrid NCK bred Uppsala universitet som i dag presenterar en forsknings- och kunskapsöversikt om våld mot äldre kvinnor på ett symposium vid riksdagen tillsammans med Barbro Westerholm. Kvinnor utsätts oftare för våld bruten en nuvarande eller tidigare partner samt det kan handla om flera annorlunda typer av våld. Män utsätts oftare för fysiskt våld från en förut dem okänd man. Att det tittar ut på det sättet generellt finns det i dag en relativt bamse medvetenhet om. Kännedomen om våld kontra yngre och medelålders kvinnor har ökat på senare år. Samma sak innefatta dock inte äldre kvinnor.

Leave a Reply