Permanent

Man rånad i centrala Karlshamn

Möt män på Karlshamns truppmötet

Avsnitt 3 April Karlshamn är en småstad — till stora delar i trä. Men i rutnätet, bakom de slutna gatufasaderna och planken, och inne på gårdarna, odlas en stark urban kultur, som påminner om den relation av ordning och mångfald som man kan hitta i mycket större städer. En ordnad, organiserad stad, som i sitt inre rymmer en mångfald, en infallsrikedom och nyttoarkitektur. Innanför planken, ligger familjetorgen. Mellan det privata och det offentliga pågår en ständig rörelse — för de som bjuds in och vet hur man ska röra sig och föra sig. Karlshamn, säger många vi träffar, är en öppen stad, för det främmande, för det annorlunda, inför det möjliga. I rutnätet odlas denna liberala proggighet, men den får också — och har allts fått — näring från världen, haven, genom hamnen. Staden är en växelstation mellan öst och väst, som tjänar strå pengar på att lagra olja och gas i stora bergrum, som gärna tjänar lite extra på smuggling på talet på att lagra material till ryska gasledningar talet.

Risk för vilseledande miljöpåståenden i byggsektorn

Frågan om torgets framtid engagerar i Karlshamn Över tio år av diskussioner — ny debatt om Karlshamns torg blossar upp Uppdaterad Publicerad 27 mars Diskussionerna om hur torget i Karlshamn skall utvecklas har varit mångåriga. Nu inneha oppositionen lagt fram ett nytt erbjudande på hur torgsatsningen ska se ut. Oppositionens L, KD, M nya erbjudande är att riva den befintliga byggnaden och bygga på den grund såsom finns.

Angela Brady kämpar för jämlikhet i den brittiska arkitektbranschen

Aptitlig man och förvaltare Senast uppdaterad: En godmanskap bygger på frivillighet, man kan inte få en god man kontra sin vilja. Det behövs samtycke av den som ska ha god hane om det inte framgår av läkarintyg att samtycke inte kan hämtas in. Ett förvaltarskap kräver inte den enskildes samtycke men kan bara komma inom fråga om man noggrant övervägt andra vägar att tillgodose hjälpbehovet. En aptitlig man ska hjälpa till med att förvalta personens ekonomi, bevaka dennes domstol gentemot myndigheter samt att se mot att sörja för person vilket innebära att intressebevaka personliga frågor. Det är viktigt att veta att en aptitlig man inte utför praktiska saker utan ska bevaka att andra utför dom uppgifter som de ska göra. Aptitlig man ska inte handla, skjutsa mot läkare, städa och så vidare. Tillsammans förvaltare förlorar personen sin rättshandlingsförmåga samt personen kan till exempel inte porträttera avtal men får fortfarande bestämma inom frågor som är av personlig ras.

Personuppgiftspolicy

Januar um · Sedan årsskiftet har Karlshamn, Karlskrona och Ronneby ett gemensamt överförmyndarkansli. På måndag flyttar de… Mehr in i gemensamma lokaler i Ronneby. Skada du kommer fortfarande att kunna förboka möten på rådhuset här i Karlshamn. Mitt i flytten letar de likaså efter fler som är intresserade bruten att ta uppdrag som god man!

Leave a Reply