Permanent

PET med O-15-vatten påvisade myokard­ischemi där övrig utredning gick bet

Möt par Uppsala abrf

Varje vecka sammanställer vi uppgifter om testningen för covid Här redovisas antalet individer som analyserats för pågående infektion nukleinsyrapåvisning och genomgången infektion antikroppspåvisning på kliniskt mikrobiologiska laboratorier. Vi följer dessutom hur många test som genomförts totalt per vecka. Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning PCR-test respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här. I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige.

Navigeringsmeny

Peter Magnusson, doktorand, överläkare, VO kardiologi, Gävle sjukhus; avdelningen för kardiologi, institutionen förut medicin, Karolinska institutet. Mark Lubberink, adjungerad professor, sjukhusfysiker, institutionen för kir­urgiska vetenskaper, radiologi; Akademiska sjukhuset; båda nuklearmedicin samt PET,  Uppsala universitet. Stellan Mörner, docent, överläkare, Hjärtcentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå; institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. Jens Sörensen, adjungerad professor, överläkare, institutionen för kirurgiska vetenskaper, radiologi; nuklearmedicin och PET, Uppsala universitet;  Akademiska sjukhuset; avdelningen för nuklearmedicin och PET, Århus universitetssjukhus, Danmark. Figur 3. Diagram tillsammans perfusionsfördelningen från PET me Figur 4.

Diskussion

Troponinstegring är ett uttryck för myokardskada samt ska utredas då flera underliggande orsaker är förenade med försämrad prognos. Fastän myokardskada utan signifikanta stenoser eller absolut normal koronarangiografi kan det finnas underliggande ischemi. Myokardskintigrafi kan vara otillräcklig förut att påvisa ischemi och innebär ett inte obetydlig mängd strålning. Positronemissionstomografi PETföreträdesvis med isotopen 15O-vatten, medger kvantitativ fastställande av myokardperfusion, även segmentvis, och kan påvisa mikrovaskulär dysfunktion.

Leave a Reply