Permanent

Samtal med någon som mår dåligt

Träffa en bra person voldoen

Har ena föräldern rätt till halva barnbidraget? Och sedan inte försörjer vårt gemensamma barn? Natalin Kabro Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågan du ställt regleras i föräldrabalken FB och rör bland annat vårdnad. Vad som gäller för vårdnad generelltBarn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barnet ska behandlas med respekt och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna, eller en av dem om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnande vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess barnet fyller 18 år.

Roller i familjen

Behålla mina data till nästa gång Behålla mitt namn, e-postadress i cookies efterträdande gång jag kommenterar Jag godkänner Läkartidningens Policy Tack Att du orkar samt hur du lyckades förmedla just det här patientmötet så fint i texten, gav mig rysningar. Tack Mia, förut din berättelse. Utifrån primärvårdens problem tillsammans ständig läkarbrist är den här historien både förståelig och lärorik. Och tack och lov att du orkade. Mig tror man skulle hitta många patienter och se att mycket tid lagts på korta symtomrelaterade besök utan synligt resultat.

Jag misstänker att någon far illa i en relation - vad kan jag göra?

Gilla23 Allt du undrar om Socialtjänsten Soc är en förkortning för socialtjänsten. Socialtjänsten finns för att stötta personer som behöver hjälp på olika sätt. Här kan du läsa om vad soc är för något och vad de kan hjälpa till med.

Det här har du rätt till

Dialog med någon som mår dåligt Armé får du tips och råd försåvitt hur du kan hjälpa någon såsom mår psykiskt dåligt. Om jag misstänker att någon i min omgivning mår psykiskt dåligt, vad bör jag begå då? Ta din oro på seriöst.

Sekundär meny

Såsom föräldrar är det viktigt att prova samarbeta kring barnen och ge dem stöd. Här får du råd försåvitt vad du kan tänka på förut att de ska bli så duktig som möjligt för barnen. Du tillåts också råd om det praktiska livet efter separationen vad gäller till föredöme vårdnad och ekonomi, och hur du gör om ni inte kommer överens.

Leave a Reply