Positiv

Utförlig arkivinformation

Ensamstående kristna kvinnor slogans

De tekniska problemen i samband med en fredlig sprängning Onsdagen den 8 mars fm. Nr 12 skiljer sig icke påtagligt från dem som sammanhänger med framställning av kärnvapen. Sverige stödjer därför förslagen att en internationell myndighet skall ha ansvaret och kontrollen när det gäller dylika sprängningar. De utvecklingstendenser som nyss berörts kan försvåra och fördröja nedrustningsförhandlingarna.

Mona Walter föreläser om Islam - 150228

Leave a Reply