Positiv

Singel kvinna i axvall

Ensamstående kvinnor Linköping gifta marietta

Befolkningsutredningen framlade ett antal tabeller, som för olika inkomstlä- gen utvisade den statliga skattereduk- tionens storlek vid stigande barnantal SOU Den här återgivna ta— blån utgör ett utdrag ur dessa tabeller, vilka avser ortsgrupp III. Inkomst, Statsskatt Skattelättnad för taxerat belopp, kr första barnet andra barnet tredje barnet fjärde barnet 2 Vid denna tid var antalet barnfamiljer med in- komster över denna gräns obetydligt. Den senare verkställda reformen vid den kommunala beskattningen innebar att genom höjningen av barnbidragen med 30 kr kompensation skulle erhål- las för det kommunala barnavdrag, som bortföll. Härigenom erhöll i varje fall de allra lägsta inkomsttagarna en ytter- ligare förbättring. Viss underkompen- sation förekom i de högre ortsgrupper- na med en utdebitering över 10 kr. I nämnda proposition framhöll dåva- rande chefen för socialdepartementet, att barnbidragen komme att medföra en differentiering mellan barnförsörjare och barnlösa oavsett i vilket inkomst- läge familjen befunne sig, men att sam- hället saknade skäl att ersätta en större del av barnkostnaderna för dem som hade högre inkomster och fördenskull också hade lättare att försörja barnen.

Singel kvinna i axvall

Kvinns på Spinnhusets fängelsegård i Göteborg Foto: Göteborgs stadsmuseum Barnamörderskor i talets Sverige Dela Publicerat lördag 2 oktober kl Under talet var det den enskilt största anledningen till att kvinnor sattes i fängelse. Men förut att ett mord på ett avkomma skulle rubriceras som ett barnamord skulle barnet vara avlat utanför äktenskapet. Ett av de många kvinnor som dömdes för barnamord hette Lisa Mattsdotter. Sex veckor efter giftermålet med den barn bergsmannen Petter Nilsson i Grundsjön inom Östra Värmland födde Lisa ett såsom det står i domboken oäkta grabb som hon sedan dödade och grävde ner i smedjan. Eftersom brottet resulterade i dödsstraff gick ärendet vidare mot Hovrätten, i det här fallet Svea Hovrätt- och där öppnade sig berättelsen om Lisa Mattsdotter för släktforskaren Elisabeth Thorsell.

Lyssna mer

Det visar en studie från Stockholms universitet. Alla dessa faktorer är alltså varenda och en för sig associerade tillsammans en starkt ökad risk att avlid i covid, säger Gunnar Andersson, expert i demografi vid Stockholms universitets demografiska avdelning, Sociologiska institutionen, och medförfattare mot studien. Dödlighet i covid enligt studien Män hade en mer än dubbelt så hög risk att dö inom covid som kvinnor. Att bo inom Stockholmsområdet var förenat med en 4,5 gånger så hög risk att avlid i covid både för kvinnor samt män jämfört med övriga landet. Utlandsfödda från låg- och medelinkomstländer i Mellanöstern och Nordafrika hade en dubbelt odla hög dödlighet i covid för kvinns, och 3 gånger så hög förut män jämfört med personer födda inom Sverige. Utlandsfödda från låg- och medelinkomstländer utanför Mellanöstern och Nordafrika hade ett mer än 1,5 gånger så bunt dödlighet i covid Män med grundskole- och gymnasieutbildning löpte cirka 25 andel högre risk att dö i covid jämfört med män med eftergymnasial skolning. Kvinnor med grundskole- och gymnasieutbildning löpte procent högre risk att dö inom covid jämfört med kvinnor med eftergymnasial utbildning. När det gäller den ökade risken för personer från låg- alternativt medelinkomstländer i exempelvis Mellanöstern och Nordafrika att dö i covid, stämmer den inte överens med mönstren för mortalitet i allmänhet för den gruppen.

Leave a Reply