Positiv

Flera väljer nykterhet flera väljer blandbruk

Flirta vara ett lösningsmedel japanse

Petroteq hävdar att företaget kan bryta oljesand vinstgivande för bara 32 dollar per fat, vilket står i nivå med några av de mest konkurrenskraftiga skifferbassängerna i USA, inklusive Permian-bassängen. Och med WTI-handel strax under 70 dollar per fat, finns det enligt företaget en stor felmarginal att arbeta med. Foto: Petroteq Energy Publicerad av Markku Björkman - 6 sep, Amerikanska delstaten Utah har de största reserverna av oljesand i USA, men hittills har inget företag haft tekniken att kunna utnyttja dessa stora resurser. Trots potentialen är det bara ett fåtal företag som driver den priskänsliga och vattenintensiva utvecklingen av statens skiffergas- och oljesandresurser, meddelar MKB i en rapport från om staten, och beskriver regionen uttryckligt, som en meningsfull möjlighet. Men detta kan förändras inom en snar framtid. Petroteq Energy hoppas kunna ta fram den första kommersiellt lönsamma metoden för oljesandproduktion i USA under de närmaste veckorna. Denna nya teknik anses vara överlägsen jämfört med traditionell oljesandbehandling, vilket kräver stora mängder vatten, kemikalier, värme och alstrar giftiga restprodukter. Till skillnad från Kanadas oljesand, som kännetecknas av stora giftiga avloppsvatten och miljöförstöring, har Petroteq tagit fram ett banbrytande tillvägagångssätt för oljesandproduktion som minimerar miljöpåverkan.

Senaste nytt

Sök Välj rätt — kemikaliesmarta råd inom dagisvardagen Vad ska sparas, och vad ska slängas? Hur ska man filosofera när man köper in nytt? Armé hittar du praktiska råd, fördelade ämnesvis. Klicka på den rubrik du vill läsa mer om. Ibland ligger välj rätt-råden i själva texten, ibland när de är av mer blandad drag har de en egen flik. Exakt här har vi fokuserat på själva råden.

Sökformulär

Rusdrycker, Narkotika, Tobak Publicerad 29 okt Fastän att allt fler niondeklassister i Finland väljer att hålla sig nyktra, odla har bland annat cannabis och blandbruk av alkohol och läkemedel blivit allting vanligare. Ända sedan har andelen nyktra åringar ökat i Finland. Det är en ökning på ungefär 6 procentenheter sedan Tre av fem uppger ändå att de har druckit sig berusade någon gång under sitt leva och 10 procent sa att dricker sig berusade varje vecka. Rökning, såsom fram tills har minskat bland unga, har på senare tid ökat något. Användningen av snus har också ökat markant.

Relaterat innehåll

Vederkvickande anser somliga, förfärande anser andra. Blessyr Bengt Brülde anser ej att vi skall bliga oss blinda gällande den tekniska utvecklingen när vi försöker ana framtiden. Lägg mot ett inlägg Jag skulle anföra att allting det här, genetiska kit, robotar samt dylik, är fler ett alster.

Leave a Reply