Positiv

Lina Lindström

Män för ensamstående typer

Försvarare av tillkännagivandet om familjen Bonnie L. Oscarson Unga kvinnors generalpresident Låt oss hjälpas åt att bygga Guds rike genom att modigt stå upp för och försvara äktenskapet, föräldraskapet och hemmet. Vilken förmån och glädje att få vara en del av denna underbara samling flickor och kvinnor! Så välsignade vi är som kvinnor att få vara tillsammans ikväll i enighet och i kärlek.

Att söka upp de behövande

Det hela låter teoretiskt och abstrakt, ej sant? För att hitta en entre i ämnet får jag tänka gällande mina egna barn. De ger jag en måttstock, en påminnelse och ett prövosten på det jag skriver. Mig har funderat en del kring mina barn — såsom föräldrar gör.

Män för ensamstående webbkonferensmöte

Facebook-kommentarer

All ensamstående ska känna sig välkomna Makthavare James E Faust andre rådgivare inom första presidentskapet Min önskan med detta budskap är att erbjuda möjligheter mot utveckling och lycka för alla medlemmar, både gifta och ensamstående. För att ha kontroll över ditt liv, hava framgång oavsett om du är äktenskaplig eller inte, rekommenderar jag att ni lär känna din Fader i himlen. Du gör detta bäst genom vädjan, studier och genom att hålla buden.

Mäta våra framsteg

Postumt skilsmässan: Det bör barnet få avgöra Efter skilsmässan: Det bör barnet erhålla bestämma Vid en separation är det flera praktiska problem kring barnets vardag som behöver lösas. Många föräldrar lida av dåligt samvete och vill befinna barnet till lags — men att låta barnet själv ta alla fastställande är inte rätt väg att gå, menar experten — Vi ska separera. I samma stund som du uttalar orden är inget längre som fordom. Kanske handlar beslutet om att du vuxit ifrån varandra, om bråk samt konflikter — eller så tog kärleken bara slut.

Leave a Reply